six sense ค่าน้ำนม LYRICSแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง


ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล


แม่..เราเฝ้าโอ้ละเห่


กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกล


...แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม


แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ


เติบ โตโอ้เล็กจนใหญ่


นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม


..ควร คิดพินิจให้ดี


ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม


โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม


เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน


...ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง


แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน


บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น


หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย

...ควร คิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี้


จะมีอะไรเหมาะสม


..โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม


เลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน


...ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง


แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน


...บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น


หยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอยTags: six sense ค่าน้ำนม, Romanized Lyrics, Romanization, Lyrics, 가사, 歌詞, 歌词, letras de canciones Kpop, Jpop
<< มนต์รักเรียกหา - six sense LYRICS   | Jet Lyrics | cheer - bazoo LYRICS >>Related Lyrics
A Sense Of Wonder - LYRICS
ค่าน้ำนม - six sense LYRICS
Love Sense - She Her Her Hers LYRICS
SENSE - シド LYRICS
SENSE - シド LYRICS
A Sense of Wonder - 范莫里生 LYRICS
Sense - 發亮種子合唱團 LYRICS
ค่าน้ำนม - six sense LYRICS
ค่าน้ำนม - ชาญ เย็นแข LYRICS