แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข แอนิเมชั่น LYRICSองค์ศาสดากล่าวไว้ ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้

ที่ยั่งยืนเป็นนิรันดร์

ทุกสิ่งล้วนย่อมเปลี่ยนผันในทุกๆ วินาทีคงเป็นเช่นเธอคนนั้น ที่เดินผ่านเข้ามาตอนนี้

เธองดงามสะดุดตา

เธอนุ่งสั้นโชว์เรียวขา เรียกได้ว่าเต็มที่

ต้องสำรวมสะกดใจ คำสั่งสอนจำเอาไว้ท่องให้ดีว่ามันกำลังเหี่ยว กำลังเฉา กำลังเสื่อม กำลังเอ้าท์

กำลังยุ่ย กำลังเน่า กำลังแย่ กำลังเศร้า

ลงไปอยู่ทุกๆ วัน โอ้ขาอ่อนคู่นั้น

มันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น ได้ตลอดท่องเอาไว้

หากคุณหมอช่วยหยุดได้ มันก็ได้แค่สั้นๆ

ทุกอย่างไม่ใช่ภาพนิ่ง แต่มันเป็นแอนิเมชั่นอีกไม่นานก็กลายเป็นถ่าน

อีกไม่นานก็กลายเป็นเพียงฝุ่นผง

อีกไม่นานเนิ่นนานเท่าไร

นานเกินไปฉันกลัวเธอลืมปลงว่ามันกำลังเหี่ยว กำลังเฉา กำลังเสื่อม กำลังเอ้าท์

กำลังยุ่ย กำลังเน่า กำลังแย่ กำลังเศร้า

ลงไปอยู่ทุกๆ วัน โอ้ขาอ่อนคู่นั้น

มันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น ได้ตลอดท่องเอาไว้

หากคุณหมอช่วยหยุดได้ มันก็ได้แค่สั้นๆ

ทุกอย่างไม่ใช่ภาพนิ่ง แต่มันเป็นแอนิเมชั่นแอนิเมชั่น กำลังเคลื่อนไปไม่หยุดยั้งทุกสรรพสิ่งล้วนกำลังเหี่ยว กำลังเฉา กำลังเสื่อม

กำลังเอ้าท์ กำลังยุ่ย กำลังเน่า กำลังแย่ กำลังเศร้า

ลงไปอยู่ทุกๆ วัน โอ้ทุกอย่างเปลี่ยนผัน

มันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น ได้ตลอดท่องเอาไว้

หากคุณหมอช่วยหยุดได้ มันก็ได้แค่สั้นๆ

เธอไม่ใช่ภาพนิ่ง เธอเป็นแอนิเมชั่นแอนิเมชั่น เธอเป็นภาพเคลื่อนไหว

ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไป

ใดๆ ทั้งปวงล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปTags: แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข แอนิเมชั่น, Romanized Lyrics, Romanization, Lyrics, 가사, 歌詞, 歌词, letras de canciones Kpop, Jpop
<< ศาลาพักใจ - แสตมป์ LYRICS   | Jet Lyrics | สองหมื่น - แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข LYRICS >>Related Lyrics
คนที่คุณก็รู้ว่าใคร - แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข LYRICS
คนที่คุณก็รู้ว่าใคร - แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข LYRICS
สองหมื่น - แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข LYRICS
ทฤษฎีสีชมพู - แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข LYRICS
ก่อนบทเพลงจะหมดความหมาย - แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข LYRICS
บ้านเล็ก - แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข LYRICS
ครั้งสุดท้าย - แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข LYRICS
แอนิเมชั่น - แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข LYRICS