Alkehol Protiválečná LYRICSKaždej národ na svìtì je tak
trochu jinej
ale jedno maj mezi sebou
spoleèný
skoro všichni totiž hroznì rádi pijou
a pro nìkoho to není zas tak
nároèný
Èech pije pivo, Slovák zase
borovièku
Rus zase vodku, ten pod stolem je
urèitì Dán
Skotsko má Whisku a Morava
slivovièku
tequilu nám naleje místo
skalpování Indián
Hej papaláši, místo tìch vašich
válek
celej svìt by se moh spitej pod
stolem jenom válet
Bavorák, mám ho rád, vymyslel
tuplák
Ital si dobrým vínem svùj krk
proplách
Francouz má koòak a Japonec
zase saké
Maïar svùj uherák zapije pálenkou
také
Všechna ta svìtová váleèná
mašinérie
pramení z toho, že tu asi nìkdo
nepije
a tak se zamyslete a už toho
nechte
a všechna kasárna na pivovary
zmìòte
Generálové budou mistøi sládkové
to se ale budeme mít, místo
válèení se bude jenom pít


Tags: Alkehol Protiválečná, Romanized Lyrics, Romanization, Lyrics, 가사, 歌詞, 歌词, letras de canciones Kpop, Jpop
<< Černý muž - Alkehol LYRICS   | Jet Lyrics | Houbová - Alkehol LYRICS >>Related Lyrics
Lejboy - Alkehol LYRICS
Johoho - Alkehol LYRICS
Intro - Alkehol LYRICS
Zmaštěnej - Alkehol LYRICS
Dejvice - Alkehol LYRICS
Dilema - Alkehol LYRICS
Nonstop - Alkehol LYRICS
Protiválečná - Alkehol LYRICS