Alkehol O penězích LYRICSVždycky jsem tajný pøání mìl
hodnì penìz, to jsem chtìl
jestli se mi vyplní
to jsem ale nevìdìl

Hlavu prázdnou bez nápadù
k myšlence nepøivedu
jak si pøání vyplnit
a pak mít ten svùj klid

Vždycky jsem tajný pøání mìl
hodnì penìz, to jsem chtìl
jestli se mi vyplní
to jsem ale nevìdìl

Hlavu prázdnou bez nápadù
k myšlence nepøivedu
jak si pøání vyplnit
a pak mít ten svùj klid

Ten kdo penìz hodnì má
ten ti vùbec nic nedá
na to mùžeš vzít jed
a to klidnì hned

Myšlenka spásná nenapadá
je to poøád záhada
jak bohatství docílit - protože:

Bez prachù nejde žít
bez nich nemᚠten svùj klid
bez nich je lepší tu radši vùbec nebýt
bez nich nejde žít
kdo tvrdí opak musí bláznem být
to snad je lepší se povìsit

Kde je vzít a nekrást
možná tak nìkoho zmást
a prachy mu votoèit
a pak rychle zmizet pryè

Já vím, že krást se nemá
že lež krátký nohy má
a že se splní tak mùj sen,
ale musím z kola ven

Bez prachù nejde žít
bez nich nemᚠten svùj klid
bez nich je pelší tu radši vùbec nebýt
bez nich nejde žít
kdo tvrdí opak musí bláznem být
to snad je lepší se povìsit


Tags: Alkehol O penězích, Romanized Lyrics, Romanization, Lyrics, 가사, 歌詞, 歌词, letras de canciones Kpop, Jpop
<< Cesta - Alkehol LYRICS   | Jet Lyrics | Zahradní - Alkehol LYRICS >>Related Lyrics
Lejboy - Alkehol LYRICS
Johoho - Alkehol LYRICS
Intro - Alkehol LYRICS
Zmaštěnej - Alkehol LYRICS
Dejvice - Alkehol LYRICS
Dilema - Alkehol LYRICS
Nonstop - Alkehol LYRICS
O penězích - Alkehol LYRICS