Dragon Ball Hikari no will power LETRAKono ochuru
Ulokasu oworo
Tonkorowo bakurreishon
Tamashiwo yasahulo

Omoiyubukitto yohunosa
Sou orenoyukide kitto
Lekishishaeo yest
Lumikaetewa ruwo

Akeraewa dowa kisuttetawa
Donwaelo sehurreichon
Ashiehosa tekiloke shilashi alattaila
Shihaie sa

Sukurutehiaru kitto
Sheisekaiwo yest
Kirettakokiri hiraku kistki

Hikara koetta suoy hikara
Sokensu wa will power
Tokino karewo korelu subittote
Ondogorld yuriworelu honowo
Hikari no will power

Yunnewo satcasu ashuwi
Kowonetsu kokorinaerit

Itsuwonou kawalanuwo
Noaeshashimy facireichon
kakerattewo dahichitoitoila
etsuwu kiotsusha so

kiminotameni bowori
Intorlotameni yest
Yiuo no tame keiwa barulu

Hinowi oritwo suoiinoy
Tokinsuwa will power
Kitto iamaya korelu chansurayo

Ahashisarewo keserunkasesa
Hikari no will power
Mahushisurilwu asuwo mesashitte
Supachire

Hikara koetta suoy hikara
Sokensu wa will power
Tokino karewo korelu subittote
Ondogorld yuriworelu honowo
Hikari no will power

Yunnewo satcasu ashuwi
Kowonetsu kokorinaeritTags: Dragon Ball Hikari no will power, Romanized Lyrics, Romanization, Lyrics, 가사, 歌詞, 歌词, letras de canciones Kpop, Jpop
<< Moneda sin valor - Los Invasores de Nuevo León LETRA   | Jet Lyrics | The Name Of The Game (en portugues) - Abba LETRA >>Related Lyrics
Dragon Ball - Dragon Ball GT Sabitsuita Machine Gun (El Arma Fugaz - Ricardo Silva) - Dragon Ball LETRA
Dragon Ball - Dragon Ball GT Sabitsuita Machine Gun (El Arma Fugaz - Ricardo Silva) - Dragon Ball LETRA
las esferas del dragon (inicio de la serie dragon ball) - Dragon Ball LETRA
dragon ball - caprichosa (corregida) - dragon ball gt - Dragon Ball LETRA
dragon ball - caprichosa (corregida) - dragon ball gt - Dragon Ball LETRA
Las Esferas Del Dragon (Dragon Ball Opening) - Dragon Ball LETRA
Dragon Ball GT - Caprichosa Eres Tu - por Lily y Lucy (Coros) y Dark.Shingo - Dragon Ball LETRA
Hikari no will power - Dragon Ball LETRA
Hikari no will power (corregida) - Dragon Ball LETRA
Power Ranger in space - Power Rangers LETRA
power ranger samurai - Power Rangers LETRA
hikari - ・ウ・ネ・ LETRA
The Power Of Soul Power - 陶喆 LETRA
The Power Of Soul Power - 陶喆 LETRA