Grzegorz Turnau Kto Wie, Czyli Piosenka O Chêci LETRAPrzychodzi czasami do g³owy
ta myœl
¿e mo¿na by tak zacz¹æ
inaczej ¿yæ
mieæ chêæ do pracy
i ¿yæ inaczej
i lepiej ni¿ dot¹d, kto wie,
kto wie?
Pomys³ nienowy
ale piosenka jest:
mniej paliæ
wiêcej czytaæ
znacznie mniej jeϾ
mieæ chêæ do pracy
i ¿yæ inaczej
i lepiej ni¿ dot¹d, kto wie,
kto wie?
có¿ z tego
Kiedy ci¹gnie ulic¹ t³um
pod zachód s³oñca
winko, piwo czy rum
i chêæ do rana
wódkê szampana
i tyle siê dzieje, ¿e hej,
¿e hej...
Tags: Grzegorz Turnau Kto Wie, Czyli Piosenka O Chêci, Romanized Lyrics, Romanization, Lyrics, 가사, 歌詞, 歌词, letras de canciones Kpop, Jpop
<< Krøllet Hår - Johnny Deluxe LETRA   | Jet Lyrics | Ku Basuh Luka Dengan Airmata - Samudera LETRA >>Related Lyrics
Atlantyda - Grzegorz Turnau LETRA
Pompa - Grzegorz Turnau LETRA
Wiem - Grzegorz Turnau LETRA
Marta - Grzegorz Turnau LETRA
Cichosza - Grzegorz Turnau LETRA
Murarz - Grzegorz Turnau LETRA
Zanim... - Grzegorz Turnau LETRA
Kto Wie, Czyli Piosenka O Chêci - Grzegorz Turnau LETRA
Natê¿enie ŒWiadomoœci - Grzegorz Turnau LETRA
Naprawdê Nie Dzieje Siê Nic - Grzegorz Turnau LETRA
Le rêve du pêcher - Laurent Voulzy LETRA
Ilê Ayê - O Rappa LETRA
Nie Baw Siê Wiêcej Kul¹ Ziemsk¹ - Grzegorz Turnau LETRA
Respect A Policy - ch-ch LETRA